Klimatkompensera för en grönare planet och ett mindre koldioxidavtryck

Kom med i kampen för klimatet!

Klimatkompensera för en hållbar framtid

På Planet Loves Trees tror vi att företag och privatpersoner är i nyckelposition för en framtid där vi kan rädda klimatet. Därför startade vi Planet Loves Trees – för att erbjuda en mötesplats för klimatkompenserare och projekt som kan stoppa klimatförändringen: där man planterar träd och skog eller jobbar med miljöprojekt. Vi jobbar med företag som vill klimatcertifiera sin verksamhet, minska sitt klimatavtryck och kompensera för CO2, men erbjuder också vem som helst möjligheten att klimatkompensera. Vi jobbar endast med trovärdiga och transparenta projekt som stöder FN:s mål för hållbar utveckling.

Klimatkompensering för dig

Våra projekt är noga valda för bästa inverkan på klimat, mångfald och den lokala befolkningen.

Så här fungerar Planet Loves Trees

Välj vad och hur du vill kompensera
Vår algoritm räknar ut ditt kompensationspaket och vi sköter om kompensationen.
Du får regelbunden information om våra trädplanterings- och miljöprojekt.

Våra klimatsmarta, certifierade företag

Vi erbjuder företag konsultation och möjlighet till klimatkompensering. Företag som certifierat sin verksamhet med Planet Loves Trees finns presenterade här. Vi rekommenderar våra klimatsmarta kunder för dig!