fbpx

Miksi kompensoida hiilidioksidipäästöjä?

Jos kysyt, miksi kompensoida hiilidioksidipäästöjä, vastaus on yksinkertainen. Lähes kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa välttämättömästi hiilidioksidipäästöjä. Vaikka näitä päästöjä tulisi ensisijaisesti vähentää, esimerkiksi muuttamalla toimintamalleja ja vähentämällä kulutusta, nyky-yhteiskunnassa päästöistä on kuitenkin erittäin haastavaa päästä kokonaan eroon. Päästökompensoinnin avulla näitä jäljelle jääviä päästöjä voidaan hyvittää vähentämällä tai sitomalla omasta toiminnasta syntyviä päästöjä vastaava määrä jossain muualla. Ostetuilla päästöyksiköillä (engl. carbon credits) voidaan muun muassa suojella tai istuttaa metsiä kehitysmaissa, tukea uusiutuvan energian tuotantoa tai tarjota energiatehokkaita liesiä paikallis asukkaille. 

Hiilidioksidin kompensointi edellyttää pysyvää ja mitattavaa vähennystä

Jotta kompensaatio oikeasti tapahtuisi, vähennyksen tulee olla todellinen, pysyvä, lisäinen ja mitattavissa. Lisäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kyseistä päästövähennystoimintaa ei olisi voinut tapahtua ilman päästöyksiköiden myyntiä. Pysyvyydellä pyritään takaamaan esimerkiksi sitä että istutettuja puita ei kaadeta muutaman vuoden kuluttua. Projektin todellisuuden varmistamisella voidaan taata ettei hiilivuotoa tapahdu, eli että se ei aiheuta lisäpäästöjä toisaalla. Päästökompensointi ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Toiminnan pysyvyyttä ei ole mahdollista taata 100% varmuudella ja lisäisyyden todistaminen on haastavaa. Aina on olemassa esimerkiksi se riski, että istutetut puut tuhoutuvat metsäpalossa tai äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi. Yleensä kompensaatioprojektit käyttävät erilaisia “buffereita” ja ylikompensaatiomekanismeja näiden riskien minimoimiseksi. Selvää on kuitenkin, että päästökompensaatio on parempi vaihtoehto kun olla kompensoimatta. Planet Loves Trees:in projekteihin lasketaan aina reilu ylikompensaatio minimoidaksemme edellä mainitut riskit.

Yksi päästökompensaation hyödyistä on se, että sen avulla voidaan asettaa selkeä rahallinen hinta hiilidioksidipäästöille. Siten päästökompensaatio ohjaa yksilön käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Lähtökohtaisesti tulisi ensin vähentää päästöjä mahdollisuuksien mukaan ja sitten kompensoida jäljellejäävät välttämättömät päästöt. Jos lentomatkoista ei esimerkiksi pystytä kokonaan luopumaan, yksi vaihtoehto on hyvittää päästöt ostamalla päästöyksiköitä matkan tuottamien päästöjen verran. 

Planet Loves Trees:in projektit 

  • Metsäkato on yksi nykypäivän vakavimmista ympäristöongelmista ja haluamme vaikuttaa tähän.
  • Hankkeissamme ei ole välikäsiä, vaan toimimme suoraan paikallisten toimijoiden kanssa, kunnioittaen heidän tarpeitaan
  • Pyrimme maksimoimaan hankkeiden vaikutuksen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.
Hiilidioksidipäästöjä voidaan kompensoida istuttamalla puita.
Puiden istuttamisalue Arushassa, Tansaniassa

Planet Loves Trees on keskittynyt metsiin liittyviin projekteihin, koska metsäkato on yksi suurimmista globaaleista ympäristöongelmista ja metsien istutuksella ja suojelulla on useita positiivisia vaikutuksia ilmastoon, paikallisväestöön sekä luonnon moninaisuuteen. Maksimoidaksemme kompensaation positiiviset vaikutukset, projektimme keskittyvät maihin joissa ei ole vielä sitovaa päästövähennystavoitetta. Planet Loves Trees on tällä hetkellä ainoa suomalainen yritys, joka tarjoaa päästökompensaatiota ilman välikäsiä maissa joissa ei ole asetettu päästökattoa. Projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja heidän tarpeitaan kunnioittaen. 

Jo useiden vuosien ajan Planet Loves Trees on luonut yhteistyökumppanuuksia muun muassa Arushan alueella Tansaniassa, jossa metsien häviäminen ja aavikoituminen ovat suuria haasteita. Metsäkato johtuu ilmastonmuutoksesta, sopimattomista maatalous menetelmistä ja muusta ihmisen toiminnasta. Planet Loves Trees istuttaa yhteistyössä Habari Maalum Collegen ja paikallisten peruskoulujen kanssa puita Arushan eri alueille. Puilla on muun muassa positiivinen vaikutus paikalliseen mikroilmastoon, ne parantavat maataloutta ja tarjoavat tarvittavaa varjoa paikallisväestölle sekä muulle kasvustolle.

Katso video Planet Loves Trees:in istutusprojektista Olkokolan peruskoulussa, Asushassa!

Lisätietoa päästökompensaatiosta muualla:

Wikipediassa

Lue lisää ilmastonmuutoksesta Luken sivuilla

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner