Planet Loves Trees tiimi

”Monet ihmiset, sekä nuoret että vanhat, ovat huolissaan ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta ja planeettamme tulevaisuudesta. Halusin osoittaa lapsilleni, että teen kaikkeni luodakseni heille paremman tulevaisuuden. Siksi perustin Planet Loves Trees yrityksen.”

Niklas Andersson, Planet Loves Trees yrityksen perustaja ja CEO

Niklas Andersson

CEO
Master of Natural Resources

”Monet ihmiset, sekä nuoret että vanhat, ovat huolissaan ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta ja planeettamme tulevaisuudesta. Halusin osoittaa lapsilleni, että teen kaikkeni luodakseni heille paremman tulevaisuuden. Siksi perustin Planet Loves Trees yrityksen.”

Niklas on kokenut markkinointi konsultti ja projektipäällikkö, joka on työskennellyt korkeakoulutus- ja opetushallinnon alalla sekä maamme hallituksessa. Novia ammattikorkeakoulun luonnonvara ja ympäristöosaston entisenä päällikkönä, hänellä on kattava käsitys metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Niklas on toiminut myös vapaaehtoisena useissa kehitysapuhankkeissa.

Niklaksen mielestä meillä on aika loppumassa, emmekä voi odottaa poliittisten päästösten ja sääntelytoimenpiteiden hillitsevän ilmastonmuutosta.

Nina Gestrin

COO
Master of Arts in Standardization, Social Regulation and Sustainable Development

”Tulevaisuutemme tuo mukanaan monia haasteita. Uskon, että uhkaavin niistä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset.”

Ninan koulutustausta on yhteiskuntatieteessä ja hänellä on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksissä. Hänen kokemukset globaaleista kriiseistä ja muuttoliikkeistä, syrjäytymisestä, populismista ja radikalisoitumisesta motivoivat häntä erikoistumaan kestävän kehityksen asiantuntijaksi. Tällä hetkellä hän työstää pro gradu tutkielmaa, jonka aihepiiri on ilmastostrategiat ja metsien hoitokäytännöt.

Ninan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta tarvittavien yhteiskunnallisten muutosten mahdollistamiseksi. Hän haluaa tukea metsittämishankkeita ja vahvistaa paikallisyhteisöjä ilmastonmuutokselle alttiimmilla alueilla.

Hannah Strandberg

Hannah Strandberg

Project Manager – Sustainability

Master of Arts in Standardization, Social Regulation and Sustainable Development

Hannahin koulutustausta on kansainvälisen yritysjohtamisen alalta. Lisäksi hänellä on “Standardization, Social Regulation and Sustainable Development” maisterin tutkinto Geneven yliopistosta. Hän on aikaisemmin työskennellyt kansainvälisessä yrityksessä IT-konsulttina. 

Hannahin intohimona on edistää kestävää kehitystä ja suojella maailman metsävaroja. Ne innostivat häntä liittymään Planet Loves Trees tiimiin.  Hänen tavoitteensa on auttaa yrityksiä ja organisaatioita vähentämään päästöjään ja osallistumaan planeetan luonnonvarojen suojelemiseen.

Meidän visio ja unelma

Luoda tulevaisuus, jossa ilmastonmuutos on pysäytetty, metsien ekosysteemit ovat palautettu ja paikallisyhteisöjen elinolot ovat turvattu.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on tuoda toivoa ja käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien tuhoutumisen haasteisiin. Pyrimme mahdollistamaan muutoksen kestävämpään elämäntapaan ja turvaamaan tulevien sukupolvien elinolosuhteet.

Haluatko tietää enemmän yrityksestämme, tuotteistamme tai projekteistamme?