fbpx

Usein kysytyt kysymykset

Yleisiä kysymyksiä

Ilmastonmuutos

Mitä on ilmastonmuutos?

Ilmasto muuttuu, koska lisääntynyt säteily on muuttanut planeettamme energiatasapainoa. Tällä on laajat vaikutukset kaikkiin ekosysteemeihimme. Viime vuosikymmeninä maailmanlaajuinen lämpötila on noussut huomattavasti, valtameret ovat lämmenneet, lumi ja jää sulavat kiihtyvällä vauhdilla ja merenpinta nousee. Näitä havaittuja muutoksia ei ole tapahtunut aikaisempien vuosikymmenien eikä vuosituhansienkaan aikana.

Mikä aiheuttaa ilmastonmuutosta?

Auringon sähkömagneettinen säteily kulkee ilmakehän kautta maan pinnalle, mihin se imeytyy ja heijastuu takaisin infrapuna-lämpöaaltojen muodossa. Maahan tulevan säteilyn ja maasta poistuvan energian tulisi olla tasapainossa. Tätä energiatasapainoa kutsutaan säteileväksi pakottamiseksi.

Tämä energiatasapaino häiriintyy jos lisääntyneet kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) tai typpioksidi (N2O), muuttavat ilmakehän koostumusta. Nämä ilmakehän kasvihuonekaasupäästöt estävät lämmön karkaamisen maapallolta ja aiheuttavat siten ilmaston lämpenemistä sekä muita ilmastonmuutoksen seurauksia.

Auringon energia on varastoitunut geologisiin varantoihin öljyn, kaasun ja hiilen muodossa useiden miljoonien vuosien ajan. Teollisuuden aikakaudesta lähtien ihmiset ovat löytäneet keinoja käyttää tätä energiaa. Ongelmana on, että palamisprosessin aikana ilmakehään pääsee liiallisia määriä hiilidioksidia.

Kasvihuonekaasupäästömääriä voidaan mitata mm. jään ytimestä tai suoraan ilmakehästä. Nämä mittaukset osoittavat, että historialliset antropogeeniset kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet nopeasti esihistoriallisesta aikakaudesta lähtien. Taloudellisen kehityksen ja väestönkasvun myötä ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet ovat nousseet tasolle, joka on ennennäkemätön viimeisen 800 000 vuoden aikana (IPCC Climate Change 2014 Synthesis Report).

Hiilidioksidipäästöt

Mistä hiilidioksidipäästöt aiheutuvat?

Since the start of our first project in the fall 2019, more trees will be planted in the Arusha region during this spring. There has been a lot of waiting for good weather conditions, but we are hopeful to reach our planting goals during this spring with our project partner. At the same time the…

Kuinka voin vähentää päästöjäni / yritykseni päästöjä?

Since the start of our first project in the fall 2019, more trees will be planted in the Arusha region during this spring. There has been a lot of waiting for good weather conditions, but we are hopeful to reach our planting goals during this spring with our project partner. At the same time the…

Puuttuuko sinulta vielä vastauksia kysymyksiisi?
Ota meihin yhteyttä ja vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi!