fbpx

Usein kysytyt kysymykset

Yleisiä kysymyksiä

Ilmastonmuutos

Mitä on ilmastonmuutos?

Ilmasto muuttuu, koska lisääntynyt säteily on muuttanut planeettamme energiatasapainoa. Tällä on laajat vaikutukset kaikkiin ekosysteemeihimme. Viime vuosikymmeninä maailmanlaajuinen lämpötila on noussut huomattavasti, valtameret ovat lämmenneet, lumi ja jää sulavat kiihtyvällä vauhdilla ja merenpinta nousee. Näitä havaittuja muutoksia ei ole tapahtunut aikaisempien vuosikymmenien eikä vuosituhansienkaan aikana.

Mikä aiheuttaa ilmastonmuutosta?

Auringon sähkömagneettinen säteily kulkee ilmakehän kautta maan pinnalle, mihin se imeytyy ja heijastuu takaisin infrapuna-lämpöaaltojen muodossa. Maahan tulevan säteilyn ja maasta poistuvan energian tulisi olla tasapainossa. Tätä energiatasapainoa kutsutaan säteileväksi pakottamiseksi.

Tämä energiatasapaino häiriintyy jos lisääntyneet kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) tai typpioksidi (N2O), muuttavat ilmakehän koostumusta. Nämä ilmakehän kasvihuonekaasupäästöt estävät lämmön karkaamisen maapallolta ja aiheuttavat siten ilmaston lämpenemistä sekä muita ilmastonmuutoksen seurauksia.

Auringon energia on varastoitunut geologisiin varantoihin öljyn, kaasun ja hiilen muodossa useiden miljoonien vuosien ajan. Teollisuuden aikakaudesta lähtien ihmiset ovat löytäneet keinoja käyttää tätä energiaa. Ongelmana on, että palamisprosessin aikana ilmakehään pääsee liiallisia määriä hiilidioksidia.

Kasvihuonekaasupäästömääriä voidaan mitata mm. jään ytimestä tai suoraan ilmakehästä. Nämä mittaukset osoittavat, että historialliset antropogeeniset kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet nopeasti esihistoriallisesta aikakaudesta lähtien. Taloudellisen kehityksen ja väestönkasvun myötä ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet ovat nousseet tasolle, joka on ennennäkemätön viimeisen 800 000 vuoden aikana (IPCC Climate Change 2014 Synthesis Report).

Hiilidioksidipäästöt ja päästökompensointi

Mistä hiilidioksidipäästöt aiheutuvat?

Valtaosa Suomen (Suomessa tuotetuista) kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta eli pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Energiasektorin korkeat päästöt johtuvat pääasiassa kylmästä ilmastosta, maamme pitkistä välimatkoista ja energiaa paljon käyttävästä teollisuudesta. 

Suomalaisen hiilijalanjälki yksilötasolla on kuitenkin aivan eri asia, koska kulutamme paljon tuotteita joiden valmistuksessa on syntynyt päästöjä muualla. Myös matkustaminen ja varsinkin lentoliikenne aiheuttaa merkittäviä päästöjä. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on yli 10 tCO2 vuodessa ja koostuu kulutuksesta (33%), liikenteestä ja matkustelusta (29%), asumisesta (20%) ja ruoasta (18%). Globaalisti kestävä hiilijalanjäljen taso olisi noin 1 tCO2 vuodessa (SITRA).

Miten voin vähentää hiilidioksidipäästöjäni?

Tehokkaimpia keinoja vähentää päästöjä yksilötasolla on kuluttaa kohtuullisemmin, vähentää lihansyöntiä tai siirtyä kokonaan kasvisruokavalioon sekä välttää lentomatkustusta. 

Miksi kompensoida hiilidioksidipäästöjä?

Lähes kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa välttämättömästi hiilidioksidipäästöjä. Vaikka näitä päästöjä tulisi ensisijaisesti vähentää, esimerkiksi muuttamalla toimintamalleja ja vähentämällä kulutusta, nyky yhteiskunnassa päästöistä on kuitenkin erittäin haastavaa päästä kokonaan eroon. Päästökompensoinnin avulla näitä jäljelle jääviä päästöjä voidaan hyvittää vähentämällä tai sitomalla omasta toiminnasta syntyviä päästöjä vastaava määrä jossain muualla. Ostetuilla päästöyksiköillä (engl. carbon credits) voidaan muun muassa suojella tai istuttaa metsiä kehitysmaissa, tukea uusiutuvan energian tuotantoa tai tarjota energiatehokkaita liesiä paikallis asukkaille.

Onko päästökompensointi luotettavaa?

Jotta kompensaatio oikeasti tapahtuisi, vähennyksen tulee olla todellinen, pysyvä, lisäinen ja mitattavissa. Lisäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kyseistä päästövähennys toimintaa ei olisi voinut tapahtua ilman päästöyksiköiden myyntiä. Pysyvyydellä pyritään takaamaan esimerkiksi sitä että istututetuttuja puita ei kaadeta muutaman vuoden kuluttua. Projektin todellisuuden varmistamisella voidaan taata ettei hiilivuotoa tapahdu, eli että se ei aiheuta lisäpäästöjä toisaalla. Päästökompensointi ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Toiminnan pysyvyyttä ei ole mahdollista taata 100% varmuudella ja lisäisyyden todistaminen on haastavaa. Aina on olemassa esimerkiksi se riski, että istutetut puut tuhoutuvat metsäpalossa tai äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi. Yleensä kompensaatioprojektit käyttävät erilaisia “buffereita” ja yli kompensaatiomekanismeja näiden riskien minimoimiseksi. Selvää on kuitenkin, että päästökompensaatio on parempi vaihtoehto kun olla kompensoimatta.

Mitkä ovat päästökompensoinnin päähyödyt?

Päästökompensaation avulla jokaisen on mahdollista hyvittää aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt. Yksi hyödyistä on se, että kompensaation avulla voidaan asettaa selkeä rahallinen hinta hiilidioksidipäästöille. Siten päästökompensaatio ohjaa yksilön käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Lähtökohtaisesti tulisi ensin vähentää päästöjä mahdollisuuksien mukaan ja sitten kompensoida jäljellejäävät välttämättömät päästöt. Jos lentomatkoista ei esimerkiksi pystytä kokonaan luopumaan, yksi vaihtoehto on hyvittää päästöt ostamalla päästöyksiköitä matkan tuottamien päästöjen verran. 

Miksi PLT:n päästöhyvitys projektit keskittyvät metsiin?

Planet Loves Trees on keskittynyt metsiin liittyviin projekteihin koska metsäkato on yksi suurimmista globaaleista ympäristöongelmista ja koska metsien istutuksella ja suojelulla on useita positiivisia vaikutuksia ilmastoon, paikallisväestöön sekä luonnonmoninaisuuteen. Maksimoidaksemme kompensaation positiiviset vaikutukset, projektimme keskittyvät maihin joissa ei ole vielä sitovaa päästövähennystavoitetta. Planet Loves Trees on tällä hetkellä ainoa suomalainen yritys, joka tarjoaa päästökompensaatiota ilman välikäsiä maissa joissa ei ole päästökattoa. Projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kanssa ja heidän tarpeitaan kunnioittaen. 

Puuttuuko sinulta vielä vastauksia kysymyksiisi?
Ota meihin yhteyttä ja vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner