fbpx

Suomen World Vision ry:n metsityshanke

Planet Loves Trees ja Suomen World Vision ry:n yhteistyö edistää metsityshanketta Wolaitan alueella Etiopiassa. Hankkeen tarkoituksena on palauttaa alueen kadonneita luonnonmetsiä ja lähes aavikoituneita alueita takaisin vehreiksi metsiksi, menestyksellisen FMNR-menetelmän avulla.

Projektin tiedot

Projektin tila:
Käynnissä oleva projekti joka aloitettiin vuonna 2019

Ylläpitäjä:
World Vision Suomi

Hankkeen muoto:
Uudelleen metsittäminen FMNR menetelmällä

Alue:
Wolaitan alue, 853 hehtaaria

Puulajit:
Elvytetään uudestaan alueen luonnonmetsät

Sertifikaatti:
Hankkeelle haetaan parhaillaan Gold Standard -sertifikaattia

Tämä projekti edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Varmistaa edullinen, luotettava ja uudenaikainen energia kaikille.

  • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

  • Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

FMNR-metsitysmenetelmä

World Visionin kehittämä Farmer Managed Natural Regeneration eli FMNR on metsitysmenetelmä, jonka keskeinen idea on puiden kasvattaminen olemassa olevia juuristoja ja kantoja elvyttämällä. World Vision on käyttänyt menetelmää jo yli 25 maassa ja sillä on kyetty metsittämään miljoonia hehtaareja lähes aavikoituneita maastoja takaisin vehreäksi metsäksi. Merkittäviä tuloksia on saatu aikaan myös esimerkiksi Etiopian Humbossa, jossa yhteisöjen jäsenet ovat raportoineet mm. vähentyneestä eroosiosta, maaperän hedelmällisyyden ja sateiden lisääntymisestä, paremmasta ilmanlaadusta sekä viileämmästä ilmastosta.

Käytännössä World Vision kouluttaa FMNR-tekniikan osaamista paikallisille pienviljelijöille. Työkaluksi riittää pelkkä veitsi. Tekniikassa hoidetaan systemaattisesti mm. kantoja ja itäviä juuristoja. Kasvavia puita leikataan niin, että vain terveet vesat jätetään kasvamaan, jotta puut kasvavat laadukkaasti. Tärkeää on myös integroida uudelleen kasvaneet puut ja pensaat laidunmaihin sekä muihin viljelykasveihin, mikä puolestaan auttaa palauttamaan maaperän rakenteen ja hedelmällisyyden.

Koska FMNR-menetelmässä hyödynnetään jo olemassa olevaa juuristoa, on menetelmä huomattavasti edullisempi ja tehokkaampi kuin perinteinen taimien istuttaminen. Istutettavien taimien selviytymisprosentti on aina väistämättä heikompi, kuin jo olemassa olevien kasvien elvyttäminen. FMNR-menetelmän ylivoimainen etu on sen kustannustehokkuus; menetelmän hyödyntäminen maksaa noin 36 €/hehtaari verrattuna taimien istuttamiseen, jonka kustannukset voivat nousta jopa 7300 €/hehtaari. Takaisin kasvavilla metsillä on mullistava vaikutus niin kehitysmaan perheiden toimeentulon ja ravinnon turvaamisen, kuten myös ilmastonmuutoksen kannalta. Metsät toimivat tehokkaana hiilinieluna ja hillitsevät näin ollen ilmastonmuutosta. Hankkeista onkin saatu tuloja myös päästöyksiköiden myynnillä ja esimerkiksi World Vision Australian metsityshankkeita rahoitetaan täysin päästökaupasta saatavilla tuloilla. Kesällä 2019 käynnistyneelle Suomen World Visionin rahoittamalle hankkeelle haetaan parhaillaan Gold Standard -sertifikaattia, mikä mahdollistaa jatkossa päästöyksiköiden myymisen myös tästä hankkeesta.

Kuvia World Visionin FMNR hankkeista

Näin FMNR-metsitysmenetelmä toimii:

World Vision on kansainvälinen kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö, joka toimii lähes 100 maassa.  Järjestö auttaa lapsia, perheitä ja yhteisöjä ja on sekä poliittisesti että uskonnollisesti riippumaton. World Vision tähtää toiminnallaan pysyvään muutokseen kehitysmaissa puuttumalla köyhyyden juurisyihin sekä tarjoaa humanitaarista apua luonnonkatastrofien sekä konfliktien uhreille.

Cookie consent by Real Cookie Banner