fbpx

Klimatångest – vad det är och vad du kan göra

En stark oro för pågående förändringar, för miljön och vår planet, det är vad klimatångest kan betyda. Till och med åtta av tio unga upplever klimatångest och oro för framtiden, så om du känner ångest för klimatet, är du inte ensam. Här kommer några tips vad du kan göra. Om du känner stark oro rekommenderar vi att du pratar med någon du har förtroende för.

Mindre klimatångest med trädplantering
Trädplantering motverkar landerosion och ger ett bättre klimat i Tanzania

Vi grundade Planet Loves Trees för att vi vill påverka vår framtid. Vi tror att framtiden kan formas och att vi inte behöver vara ett offer för det som pågår. Vi förstår att det kan kännas som om ingenting händer och att politiken är avlägsen och för långsam. Det var också därför vi ville starta Planet Loves Trees.

Planet Loves Trees mål är att motverka klimatkrisen på ett praktiskt sätt och att göra det möjligt för var och en att vara med. Vi högaktar alla som vill jobba politiskt för ett bättre klimat, men eftersom vi upplevt att politiken är för långsam, vill vi göra något konkret. Eftersom vi som grundat Planet Loves Trees har en bakgrund inom biståndsprojekt, miljö och skog förstår vi skogens betydelse för klimatet. Därför valde vi att satsa på trädplantering för klimatet. Vi ser speciellt våra ungas oro för framtiden och klimatångest, därför ville vi göra något konkret så också våra barn kan se att deras föräldrar inte var passiva i klimatkrisen som pågår.

Många känner klimatångest

Undersökningar visar att väldigt många delar klimatångest och oro för framtiden. Det är bra att veta att man inte är ensam. Klimatångest drabbar unga över hela världen, skriver bl.a. nättidningen Extrakt. Klimatångest är inget marginellt påfund, utan en verklig oro som många bär på.

Så här kan du lindra din klimatångest

Vi vill för det första ge dig hopp och framtidstro och vill att du ska bygga din framtid utan oro. Här kommer några tips för att lindra din klimatångest.

Vi vill för det första ge dig hopp och framtidstro!

Det finns mycket du kan göra och mänskligheten har också förr varit hotad och klarat stora svårigheter. Ett bra exempel är Ozonkrisen, hålet i ozonlagret som skapades av CFC:r. Montreolprotokollet undertecknat 1987 som förbjöd CFC-gaser ledde till att ozonlagret småningom återhämtat sig. Läs mer här.

Prata med nån du har förtroende för!

Vi rekommenderar starkt att du pratar med någon om din oro. Om man delar den oro man känner så är det också lättare att komma vidare. Mår du riktigt dåligt är det bäst du diskuterar med hälsovården på ditt företag, skola eller kommun..

Gör någonting konkret för klimatet i din vardagliga val

Eftersom det kommer att krävas att vi har en konsensus om att vi måste agera för klimatet, är det viktigt att alla deltar. Du kan påverka också genom dina daglig val. Om vi alla agerade mer klimatsmart, blir också vårt klimatavtryck mindre. Genom valen vi gör visar vi också våra värderingar.

Engagera dig i en organisation

Det finns många organisationer som ger dig en platform för att engagera dig i klimatfrågor.

Öka din kunskap

Öka din kunskap, läs på och ta reda på hur vi kan bygga en framtid tillsammans. Oftast är oro grundad i en osäkerhet om någonting vi inte känner till.

Plantera träd för klimatet

Du kan också plantera träd för klimatet med oss på Planet Loves Trees. Våra projekt är småskaliga trädplanteringsprojekt med skolor, småskaliga familjejordbruk och skogsplantering. Just nu planterar vi träd i Tanzania och Burundi. Du får gärna vara med och plantera träd för klimatet med oss. Då du planterar med oss kommer du med på vår epostlista och får regelbunden uppdatering från hur projekten fortskrider. Välkommen med!

Läs mer om trädplantering i Afrika med Planet Loves Trees

Cookie consent by Real Cookie Banner