fbpx

Klimatkompensera flyg

Med Planet Loves Trees är det enkelt att klimatkompensera flyg och flygresan. Vi har gjort det enkelt för dig genom att färdigt räkna ut medeltal för en inrikesresa, en resa inom kontinenten och en interkontinental resa. Bara välj och klicka rätt alternativ för dig så sköter vi resten! Du får ett certifikat av oss på din epost.

Så funkar klimatkompensera flyg med Planet Loves Trees

Klimatkrisen och global uppvärming är ett av mänsklighetens största utmaningar just nu. Vi tror dock att vi kan lösa den krisen och göra det på många sätt. Vi uppskattar alla som gör ideellt och politiskt arbete för klimatet. Vårt sätt att hjälpa till är att jobba med det vi kan bäst – plantera träd för klimatet.

Planet Loves Trees jobbar med trädplanteringsprojekt i Tanzania, Burundi och Etiopien för närvarande och vi planterar träd i småskaliga, lokala projekt. Klimatkompensation fungerar så, att vi genom att räkna ut ditt klimatavtryck vet hur mycket kol vi behöver binda för att nolla utsläppet. När du klimatkompenserar med oss planterar vi sedan motsvarande mängd träd som kan binda upp kolet från atmosfären.

Träd binder kol då de växer och frigör samtidigt syre. Träden och skogen har dock fler fördelar än så. I våra fruktträdsprojekt ger träden också skörd och inkomst. Träden ger skugga och skydd för odlingar, växter och djur. Skogen är viktig på så många olika sätt.

Läs mer om våra projekt här

Flygtrafikens klimatavtryck

Man räknar med att flygtrafiken står för omkring 2,5 % av världens utsläpp. Det är såklart mycket annat du kan göra för att minska på ditt klimatavtryck än att sluta flyga och det går att göra klimatsmarta val i vardagen. Men speciellt flygresan som är en nöjesresa är ett helt extra tillägg till ditt vanliga klimatavtryck – därför är det viktigt att först kritiskt granska dina val kring den resan. Om du ändå reser är klimatkompensation ett alternativ för dig.

Forskarna är ense om att vi både behöver utsläppsreducering och även ökade kolsänkor. Skogen och träden fungerar som kolsänkor och det är dem vi vill jobba för då vi planterar träd och skog. Därför är det fint om du vill vara med och klimatkompensera i våra projekt.

När du klimatkompenserar med oss, kommer du också med på vår epostlista. På så sätt får du information och uppdateringar om vad som händer med planteringarna och projekten under resans gång. Bekanta dig gärna med oss som jobbar med Planet Loves Trees!

Du kan också klimatkompensera hela ditt hushålls klimatavtryck med oss för ett helt år.

Klimatkompensera flyg trädplanteringsprojekt på gång.

Läs mer om klimatkompenseringsprodukter och tjänster för alla här!

Tack för att du klimatkompenserar med oss!

Cookie consent by Real Cookie Banner