fbpx

Vad betyder Gold Standard?

Gold Standard grundades 2003 av WWF och andra internationella organisationer för att stå som en best practice standard för klimatprojekt. Gold Standard-projekten ska hålla högsta kvalitet på klimat- och miljöaspekter och bidra till målen för hållbar utveckling.

Alla Gold Standard-certifierade projekt och program strävar till att nå målen av Parisavtalet och the globala målen för hållbar utveckling.

Gold Standard är en metod att ge klimat- och utvecklingsprojekt en möjlighet att kvantifiera, certifiera och maximera inverkan på klimatmålen. Certifikatet säkerställer att alla resultat från projekten och programmen är uppmätta, rapporterade och verifierade. Det gör det möjligt att rapportera om klimatpåverkan på ett säkert sätt som är verifierat av en utomstående part.

Läs mer om Gold Standard på webbsajten www.goldstandard.org

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner