fbpx

Team Planet Loves Trees

“Många människor, gammal som ung, är väldigt oroliga för klimatet och miljön, framtiden för vår planet. Jag ville göra en skillnad för att visa att det går att påverka vår framtid. Därför startade jag Planet Loves Trees.”

Niklas Andersson, grundare av Planet Loves Trees

Niklas Andersson

CEO
Master of Natural Resources

“Många människor, gammal som ung, är väldigt oroliga för klimatet och miljön, framtiden för vår planet. Jag ville göra en skillnad för att visa att det går att påverka vår framtid. Därför startade jag Planet Loves Trees.”

Niklas är en erfaren konsult och projektledare med en bakgrund i både regeringsarbete och utbildingsvärlden. Han har också arbetat som frivillig för olika biståndsprojekt.

Enligt Niklas kan vi inte vänta på politiska lösningar för att svara på klimatförändringen.

Oskar Sjöberg

Projektledare
Bachelor of Natural Resources

Oskar är en erfaren projektledare, som har arbetat med utvecklingssamarbeten omfattande flera internationella partners och projekt.
Oskar har bott och arbetat i Arusha, Tanzania under åren 2011 samt 2019. Han har en nära koppling till människorna i Arusha och utmärkt kunskap om den lokala kulturen och miljön. Under hans vistelse i regionen arbetade han bl.a. med sitt examensarbete om användningen av gröngödslingstäckgrödor som en metod för att förbättra jordmånen samt binda kol i ett tanzaniskt sammanhang.

Oskar har ett stort intresse för interkulturell kommunikation och anpassning till klimatförändringen. Han vill hjälpa människorna i sårbara samhällen att bekämpa klimatförändringen genom återställande av skogar och jordbruksland. Oskar är inspirerad av att föra samman miljömedvetna nordiska företag, med projekt i utvecklingsländer som förbättrar lokala levnadsförhållanden och stöder anpassningen till klimatförändringen och ser därför stor potential i Planet Loves Trees initiativ.

Vår vision och dröm

Vi vill bygga en framtid där klimatförändringen vänds och vår planet blir grönare med hjälp av den offentliga sektorn, företag, individer och lokala samhällen.

Vår mission

Att jobba för hopp och förändring i en värld som är utmanad av klimatförändring, miljöförstöring och miljökatastrofer förorsakade av mänsklig aktivitet.

Vill du veta mer om företaget bakom Planet Loves Trees?

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner