Klimatkompensering och certifiering för företagVill du visa på ditt företags engagemang för hållbar utveckling, miljö och klimat? Vi erbjuder enkla och tillförlitliga paket för att klimatkompensera för resor och andra aktiviteter. Vi erbjuder också gåvokort för ditt företags kunder och personal. 

Skogen spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändrningen. Planet Loves Trees fokuserar på projekt som ökar den naturliga kolsänkan genom beskogning, trädplantering och skyddsprojekt. Våra projekt väljs noggrant för att maxa den positiva inverkan på klimatet, lokalsamhället och biodiversitet.