fbpx

Klimatkompensera flyg

klimatkompesera flyg

Klimatkompensera flyg, enkelt och pålitligt

När du rest kan du enkelt klimatkompensera flyg resan här genom att välja en av tre följande produkter. På den här sidan kan du klimatkompensera enkelt, men vi har också samlat information för dig som vill fördjupa dig i ämnet.

Alla våra flygprodukter kompenseras i Gold Standard- och Verra-certifierade projekt.

Klimatkompensera flyg med några klick

Med Planet Loves Trees är det enkelt att klimatkompensera flyg och flygresan. Vi har gjort det enkelt för dig genom att färdigt räkna ut medeltal för en inrikesresa, en resa inom kontinenten och en interkontinental resa. Bara välj och klicka rätt alternativ för dig så sköter vi resten! Du får ett certifikat av oss på din epost.

Med Planet Loves Trees klimatkompenserar du i Gold Standard- och Verra- certifierade projekt. Vi planterar också ytterligare träd i småskaliga projekt i Tanzania och Burundi. Är du intresserad av mer information kring klimatkompesation? Läs mer om flygresor och klimatkompensation här på vår blogg:

Läs mer om Gold Standard-certifiering

Läs mer om kompensera flygresor

Klimatkompensation för dig med trädplantering

Andra alternativ för klimatkompensation för dig

Vill du minska på ditt klimatavtryck och bidra till att uppnå internationella klimatmål med klimatkompensation? Vi erbjuder ett enkelt, effektivt och pålitligt sätt att klimatkompensera, tillgängligt för alla. Du kan klimatkompensera för ditt hushåll, transport och konsumption via våra produkter, direkt i webbshoppen.

Skogen spelar en viktig roll i att anpassa oss till klimatförändringen. Våra projekt är valda för att höja den naturliga kolsänkan via skogsplantering, skyddsprogram, att minska förlust av skogsmark och att återställa träd och skogsmark. Våra projekt är valda för att maximera nyttan för klimatet, det lokala samhället och för biodiversitet.

Utöver våra egna projekt kompenserar vi tillsammans med vår samarbetspartner Compensate i Gold Standard- och Verra-certifierade projekt.

Klimatkompensera här:


Läs mer om att klimatkompensera flyg

Läs mer om kompensera flygresor

Läs mer om Gold Standard – certifiering

Läs mer om våra nyheter, artiklar och projekt

Se en video från våra projekt där planteringarna sker

Läs mer om klimatkompensation på Wikipedia

Så funkar klimatkompensering med Planet Loves Trees

Klimatkrisen och global uppvärming är ett av mänsklighetens största utmaningar just nu. Vi tror dock att vi kan lösa den krisen och göra det på många sätt. Vi uppskattar alla som gör ideellt och politiskt arbete för klimatet. Vårt sätt att hjälpa till är att jobba med det vi kan bäst – plantera träd för klimatet.

Planet Loves Trees jobbar med trädplanteringsprojekt i Tanzania, Burundi och Etiopien för närvarande och vi planterar träd i småskaliga, lokala projekt. Klimatkompensation fungerar så, att vi genom att räkna ut ditt klimatavtryck vet hur mycket kol vi behöver binda för att nolla utsläppet. När du klimatkompenserar med oss planterar vi sedan motsvarande mängd träd som kan binda upp kolet från atmosfären. Utöver det kompenserar vi i Gold Standard och Verra certifierade projekt tillsammans med vår partner Compensate.

Träd binder kol då de växer och frigör samtidigt syre. Träden och skogen har dock fler fördelar än så. I våra fruktträdsprojekt ger träden också skörd och inkomst. Träden ger skugga och skydd för odlingar, växter och djur. Skogen är viktig på så många olika sätt.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner