1 år Climate Smart Certifikat och klimatkompensationsplan

För små företag med 1-50 anställda.

Vi hjälper dig med att göra upp en skräddarsydd klimatkompensationsplan för ditt företag till priset av 14,99 € + moms per månad (betalas en gång per år). Vi kopplar dig till pålitliga klimatkompensationsprojekt som fokuserar på skog och trädplantering, för att kompensera för ditt företags klimatavtryck.

Planet Loves Trees planterar och skyddar träd och skog för dig och ditt företag enligt den plan vi gör upp tillsammans. När du köper den här produkten får du använda dig av Planet Loves Trees Climate Smart certifikat. Vi marknadsför också våra certifierade företag på våra nätsidor och du får regelbundet rapporter och information om hur projekten fortskrider.

Välkommen med redan idag!


223,05