Hushåll: Kompensera 1 års utsläpp

Snittklimatavtrycket i ett nordiskt hushåll under ett år är 11,5 ton CO2e. Klimatavtrycket består 39 % av boendet, hus och hem, 19 % av transport och resor, 16 % av mat, 26 % av produkter och tjänster. När du köper den här produkten, kompenserar vi hela ditt år genom att plantera 46 träd i Arusha, Tanzania. När du köper den här produkten, rapporterar vi om hur det går i projekten via epost tillbaka till dig. Läs gärna mer om våra projekt på vår webbplats.

Tillsammans kan vi förändra världen, ett träd i gången!


230,00