Make Arusha Green again – supporter

När du köper det här paketet kompenserar du genom vårt projekt för ett grönare Arusha, stoppa förlusten av skogsmark och motverka klimatförändringen. Det här paketet ger dig en kompensation på 12,5 ton CO2 och vi planterar 50 träd i Arusha, Tanzania. Beroende på säsongen och lokala väderförhållanden kompenserar vi antingen i

  1. Arusha community project – träd planteras runt skolor och i den lokala communityn
  2. Habari Maalum Education Center projekt – här planeteras snabbväxande träd tillsammans med vår samarbetspartner

När du kompenserar med oss får du regelbundna uppdateringar från hur projekten fortlöper och hur träden växer. Häng med och kompensera idag!


249,98