fbpx

Planet Loves Trees

Vårt företag

Planet Loves Trees är ett litet startupföretag i Finland som vill växa tillsammans med internationella samarbetspartners och nätverk.  

Vår vision och dröm

Vi vill bygga en framtid där klimatförändringen vänds och vår planet blir grönare med hjälp av den offentliga sektorn, företag, människor och lokala samhällen, tillsammans.

Vår mission

Att jobba för hopp och förändring i en värld som är utmanad av klimatförändring, miljöförstöring och miljökatastrofer förorsakade av mänsklig aktivitet.

Vi tror att för att förändra världen, måste vi samarbeta med företag av alla storlekar, som vill ta ansvar för att rädda världen för våra barn och framtida generationer. Vi har sett att politik är för långsamt för det som behövs idag – därför ville vi hitta andra vägar att jobba med miljö- och klimatproblem. Vi tror att trädplantering och återställande av skogsmark kommer att hjälpa mot klimatförändringen.

Träd och skog är ändå så mycket mer. Skogen ger ett bättre lokalt klimat och är bra för den lokala miljön. Beskogning ger jobb och inkomst för lokala samhällen. Skogen hjälper också för en bättre vattenhushållning, motverkar landerosion och förbättrar skörden för jordbruket. Sist men inte minst, beskogningen och träd stärker biodiversiteten!

Därför grundade vi Planet Loves Trees. Vi ville bygga ett system för samarbete i nätverk som kan ändra världen. Vi ville visa våra barn och familjer att det är möjligt. Kom med oss idag och bygg framtiden för vår planet!

Vårt team

Niklas Andersson
CEO

“Många människor, gammal som ung, är väldigt oroliga för klimatet och miljön, framtiden för vår planet. Jag ville göra en skillnad för att visa att det går att påverka vår framtid. Därför startade jag Planet Loves Trees.”

Niklas är en erfaren konsult och projektledare med en bakgrund i både regeringsarbete och utbildningssektorn. Han har också arbetat som frivillig för olika biståndsprojekt. Enligt Niklas kan vi inte vänta på politiska lösningar för att svara på klimatförändringen.

Nina Gestrin
COO

“Vår framtid för med sig många utmaningar men det största hotet är klimatförändringen och dess konsekvenser.“

Nina har arbetat med att trygga rätts- och samhällsordningen i Finland samt med internationellt samarbete i anknytning till migrations och säkerhetsfrågor. Erfarenheten av hur kriser, flyttrörelser, marginalisering, populism och extremism är sammanknutna, fick henne att inse att vår säkerhet och framtid fastställs av hur vi tacklar klimatförändringen. Då skolade hon om sig till expert på hållbar utveckling genom att avlägga magister studier vid University of Geneva.

Ninas mål är jobba för medvetenhet om klimatförändringen och samtidigt på ett konkret sätt förstärka de globala skogsekosystemen i samarbete med lokalsamhällen.

Hannah Strandberg
PM-Sustainability

Hannahs bakgrund är inom internationell företagsledning och hon har blivit utexaminerad från programmet Standardization, Social Regulation and Sustainable Development vid University of Geneva. Före hon kom med i team Planet Loves Trees jobbade hon som IT-konsult inom internationella företagsnätverk.

Hannahs passion är att jobba för hållbar utveckling. Möjligheten att påverka och skydda jordens skogsresurser inspirerade henne att ansluta sig till Planet Loves Trees. Hennes mål är att hjälpa företag och organisationer med klimatsmarta val och att bidra till att skydda jordens naturresurser.

Företaget som äger Planet Loves Trees är registrerat i Finland och heter Aritzon Oy Ltd. Vårt företagsnummer är 3085239-4. Kontakta oss gärna om du har frågor om företaget eller samarbete!

Cookie consent by Real Cookie Banner