Våra projekt

Trädplantering i Tanzania

Just nu jobbar vi med Habari Maalum i Arusha, Tanzania, med ett trädplanteringsprojekt. Vi har en lång historia med samarbetsprojekt med Habari Maalum och trädplanteringsprojektet vi nu jobbar med startade i 2019.

Med trädplantering kan vi stöda jordens naturliga sätt att binda koldioxid och minska på klimatförändringen genom naturliga kolsänkor.

Make Arusha Green

Regionen Arusha lider av skogsmarkförlust och landerosion som beror på klimatförändring, jordbruksmetoder och mänskliga aktiviteter. Vi vill ändra på detta tillsammans med Habari Maalum, och tillsammans startar vi miljöprojekt för att göra Arusha grönt igen. En grön omgivning har en positiv påverkan både på mikroklimat, jordbruk och skugga för människor. Skogen stöder biodiversiteten likaväl som klimatet.

Nya Planet Loves Trees projekt

Uppdateringar om nya projekt för klimatkompensation med träd och skog!